Năm 1910, tập đoàn Black & Decker được thành lập bởi S. Duncan Black và Alonzo G. Decker như một cửa hàng máy móc nhỏ ở Baltimore. Decker, Mỹ. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2010, Black & Decker sát nhập với Stanley Works để trở thành Stanley Black & Decker

"" was added to wishlist