Thuộc vào dòng máy cưa công suất lớn, sử dụng chủ yếu dành cho các công việc nặng và mục đích thương mại. Được đánh giá cao về chất lượng và khả năng làm việc nhanh chóng, đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của giới cưa và khai thác gỗ chuyên nghiệp

"" was added to wishlist