Th7.21

Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 – 2017

Ngày 11/01/2018, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 – 2017 và triển khai phương án năm 2017 – 2018. Đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được, phân tích kết quả triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trồng và rừng phòng hộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem thêm: Tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Bà Rịa Vũng Tàu

Trên địa bàn thành phố Bà Rịa có 339 ha rừng phòng hộ Núi Dinh, tập trung tại phường Kim Dinh, Long Hương và xã Tân Hưng. Mùa khô 2016- 2017, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng công bố kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cấp phát tờ rơi liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng. Hạt kiểm lâm vận động các hộ dân, công ty xí nghiệp sinh sống, hoạt động ven rừng ký cam kết về việc sử dụng lửa, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ ra vào rừng; triển khai đường băng cản lửa với tổng diện tích 20 hecta, dự trữ nước tại 07 hồ chứa, trang bị thêm thiết bị chuyên dụng cho kiểm lâm trong công tác phòng cháy chữa cháy bao gồm máy thổi gió; lắp đặt mới 50 biển báo cấm chặt cây và đốt rừng tại các khu vực trọng điểm dễ cháy và các cửa ngỏ ra vào rừng.

Mùa khô 2016- 2017, khu vực phòng hộ trên địa bàn thành phố không xảy ra cháy rừng, chỉ xảy ra 02 vụ cháy ngoài lâm phần trên diện tích 1,3 hecta. Hạt kiểm lâm đã kịp thời huy động 22 người tham gia chữa cháy, không để cháy lan ra diện rộng.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các chủ rừng cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1685/CT-TTg, Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 568/CT-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

You Might Also Like