Th7.20

Chủ động phòng cháy chữa cháy rừng bằng máy thổi gió ở Yên Bái

Thời gian vừa qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được các cơ quan ban ngành quan tâm rõ rệt. Việc đầu tư trang thiết bị trong đó có máy thổi gió, một trong những công cụ chữa cháy hiệu quả và cơ động. Mở các cuộc tập huấn cho các cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tỉnh diễn ra thường xuyên hơn. Cụ thể ngày 01/04/2017 chi cục kiểm lâm tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ xuống tận các cơ sở để kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Xem thêm: Hội thảo tập huấn sử dụng máy cưa xích cầm tay cho cán bộ kiểm lâm

Buổi diễn tập chữa cháy của kiểm lâm Yên Bái

Yên Bái hiện có gần 87 nghìn ha rừng trong đó diện tích rừng đặc dụng là trên 15.300 ha, diện tích rừng phòng hộ trên 15 nghìn ha. Nhằm bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và các ban, ngành tăng cường thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm trên địa bàn để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND các huyện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng để triển khai thực hiện. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo của 27 xã, thị trấn; thường xuyên duy trì chế độ trực ban, báo cáo thông tin kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; chỉ đạo tổ chức lực lượng cảnh giới thường trực 24/24h trong ngày, sẵn sàng dập tắt các điểm cháy, điểm phát lửa không để nguy cơ cháy lan trên diện rộng; Xây dựng phương án tổ chức, chỉ huy và sẵn sàng điều động lực lượng cùng với các dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã, thị trấn và các chủ rừng trên địa bàn toàn huyện.

Với chức năng là cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tăng cường cử cán bộ kiểm lâm xuống cơ sở, phụ trách địa bàn 27 xã, thị trấn; bố trí, phân công lực lượng thường xuyên trực, tuần tra canh gác tại các địa bàn trọng điểm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng; hướng dẫn thực hành sử dụng thiết bị máy thổi gió, máy định vị GPS, sử dụng bản đồ, phát hiện cháy rừng sớm cho kiểm lâm địa bàn, nghiệp vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng tổ chức hội nghị lồng ghép, các buổi họp thôn tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền thông qua các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do Công an huyện chủ trì; Tổ chức nói chuyện chuyên đề đối với cộng đồng dân cư thôn, qua đó tổ chức ký 3.000 bản cam kết cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã nhiều tài nguyên rừng…

 

You Might Also Like