Mitsubishi được thành lập năm 1870 bởi Yataro Iwasaki. Mitsubishi có ý nghĩa đặc biệt, với “mitsu” tức là tam hay còn gọi là ba, “hishi” tức là củ ấu, loại củ có hai đầu nhọn. Từ ý nghĩa đó mà logo của Mitsubishi được xếp thành từ ba củ ấu cách điệu.

"" was added to wishlist