Th10.20

Ban hành quy chế thanh lý cây cao su của tập đoàn VRG

Mới đây, Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – VRG đã tiến hành ban hành quy chế thanh lý cây cao su trên tổng diện tích bao gồm các công ty thuộc tập đoàn. Theo đó các công ty có diện tích vườn cây cần thanh lý đối với vườn cây đến niên hạn thanh lý và diện tích vườn cây có năng suất kém, chất lượng kém, không còn hiệu quả kinh tế trong khai thác, tổ chức cạo tận thu trước khi cưa, cắt 2 – 3 năm.

Đọc thêm: Thợ máy cưa bận rộn dọn vườn cao su sau bảo số 2 ở Nghệ An

Việc thanh lý cây cao su phải được diễn ra công khai, đúng quy chế của tập đoàn. Diện tích thực hiện thanh lý năm kế hoạch bao gồm diện tích phục vụ tái canh trong năm kế hoạch và thanh lý gối vụ cho năm sau năm kế hoạch. Công ty tiến hành thanh lý đều trong năm, không tập trung bán gỗ thanh lý 1 lần. Quá trình thanh lý phải được thu dọn gọn gàng, cây sau khi đốn hạ phải dùng máy cưa xích cắt thành từng khúc riêng biệt, phân loại theo từng nhóm theo mục đích sử dụng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, lập hồ sơ thanh lý tối thiểu 3 – 4 đợt trong năm. Mùa thanh lý chậm nhất là tháng 6 năm thực hiện tái canh và quý IV đối với diện tích thanh lý gối vụ năm sau.

Tháng 6 năm trước năm kế hoạch, các công ty đăng ký diện tích cao su thanh lý của năm kế hoạch, diện tích dự kiến thanh lý từng kỳ để Tập đoàn cân đối nguồn gỗ, phương thức bán, thời điểm thanh lý, diện tích thanh lý từng kỳ.

You Might Also Like