Động cơ Kawasaki là một phần của Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki. Được thành lập vào năm 1878, khi người sáng lập Shozo Kawasaki mở một xưởng đóng tàu để đóng tàu thép đi biển, công ty đã chứng kiến ​​hơn một thế kỷ đa dạng hóa và phát triển để trở thành một tập đoàn công nghệ lớn của toàn cầu với khoảng 100 công ty. Hoạt động kinh doanh độc đáo và rộng rãi này nhằm tạo ra giá trị mới, bằng cách làm việc để giải quyết các vấn đề mà khách hàng và xã hội phải đối mặt ngày nay. Các sản phẩm của Kawasaki đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người, cung cấp các giải pháp năng lượng, sản xuất và vận chuyển trên một loạt các ngành công nghiệp.

12

"" was added to wishlist